ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิงค์ภายใน
dot
bulletบำบัดน้ำเสีย กำจัดกากอุตสาหกรรม ระบบน้ำดี รับกำจัดตะกอน ระบบประปาอัตโนมัติ ขายฟิลเตอร์เพรสมือสอง เครื่องอัดตะกอน
bulletกระทู้ ( link webboard )และบทความ
dot
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebook แม็กซ์วอเตอร์ อินเตอร์เท็ค
bulletFacebook Pageค่าของคน.com
bulletกรมทรัพยากรณ์น้ำ
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
bulletSME BANK
bulletวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
bulletEM สารพัดประโยชน์
bulletgoogle
bulletsanook
bulletReadyPlanet.com
bulletRS AIR SERVICE.
bulletจากน้ำดิบสู่น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
bulletสารปรับปรุงดิน
ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงพยาบาล article

 #ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงพยาบาล


โดย อาจารย์เฉลิมฤทธิ์ ตะกรุดนาค

 

#ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงพยาบาล

#ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน

 

 

#ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงพยาบาล
#ระบบบำบัดน้ำเสียแบบASชนิดคลองวนเวียน
#OxidationDitch:OD
#เป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียที่แพร่หลายมากที่สุดในระบบบำบัดน้ำเสียโดยวิธีทางชีวภาพ

 

 

#ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงพยาบาล
#
หัวข้อบรรยาย
#องค์ประกอบหลักของระบบบำบัดน้ำเสียแบบAS
#หลักการทำงานของแต่ละองค์ประกอบ
#การควบคุมกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบAS
#การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการเดินระบบฯAS
#การดูแลบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาทั่วไป

 

 

#ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงพยาบาล
#องค์ประกอบหลักของระบบบำบัดน้ำเสียAS
#บ่อสูบน้ำเสีย
#ถังเติมอากาศ
#ถังอัดตะกอน
#ลานตากตะกอน
#ถังฆ่าเชื้อโรคหรือถังสัมผัสคลอรีน

 

 

#ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงพยาบาล
#ผังบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย

 

 

#ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงพยาบาล
#หลักการทำงานของแต่ละองค์ประกอบ
#บ่อสูบน้ำเสีย

 

 

#ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงพยาบาล
#หลักการทำงานของแต่ละองค์ประกอบ
#ถังเติมอากาศ

 

 

#ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงพยาบาล
#หลักการทำงานของแต่ละองค์ประกอบ
#ถังตกตะกอน

 

 

#ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงพยาบาล
#หลักการทำงานของแต่ละองค์ประกอบ
#ลานตากตะกอน

 

 

#ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงพยาบาล
#หลักการทำงานของแต่ละองค์ประกอบ
#ถังฆ่าเชื้อโรคหรือถังสัมผัสคลอรีน

 

 

#ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงพยาบาล
#การควบคุมกระบวนการบำบัดน้ำเสียAS
#ขึ้นอยู่กับจุลินทรีย์ภายในถังเติมอากาศซึ่งต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสม
#ต้องทราบการเปลี่ยนแปลงสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้น
#พิจารณาข้อมูลจากรายงานการดำเนินระบบในปัจจุบันและข้อมูลในอดีตรวมถึงผลการวิเคราะห์
#นำผลเหล่านี้มาประมวลผลตัดสินใจโดยพิจารณาถึงด้านค่าใช้จ่ายพลังงาน

 

 

#ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงพยาบาล
#การเกิดสลัด
#ActivatedSludge

 

 

#ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงพยาบาล
#การได้พลังงานและการเจริญเติบโต

 

 

#ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงพยาบาล
#การเจริญเติบโตของแบคทีเรียแบบแบ่งตัว

 

 

#ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงพยาบาล
#การตวบคุมการเติมอากาศและปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ
#มีจุดประสงค์2ประการ
#ผู้ควบคุมต้องเติมO2
#หากเติมอากาศมากเกินไปทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน
#ในทางปฏิบัติควรมีการตรวจวัดค่าDOภายในถังเติมอากาศทุกวันโดยค่าที่เหมาะสม

 

 

#ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงพยาบาล
#การควบคุมการหมุนเวียนตะกอ
#ถังตกตะกอนมีหน้าที่การทำงาน2อย่าง


 
 
 
#ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงพยาบาล
#การควบคุมการหมุนเวียนตะกอ
#วิธีการหมุนเวียนตะกอนแบ่งออกเป็น3วิธี
#หมุนเวียนด้วยอัตราคงที่โดยไม่ขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของน้ำเข้าถังตกตะกอน
#หมุนเวียนด้วยสัดส่วนคงที่ตามอัตราการไหลเวียนของน้ำเข้าถังตกตะกอน
#หมุนเวียนด้วยอัตราแปรผันเพื่อรักษาวามเข้มข้นและเวลาเก็บกักของถังตกตะกอน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดย อาจารย์เฉลิมฤทธิ์ ตะกรุดนาค

https://www.facebook.com/www.maxwater.co.th/


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
MIT และวิสัยทัศน์ผู้บริหาร

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร (ตอนที่ 1)
วิสัยทัศน์ผู้บริหาร (ตอนที่ 2)
ปั๊มสูบน้ำ Calpeda article
M Pump & Engineering Sdn Bhd article
คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมัน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
SAVE ENERGY SAVE ENVIRONMENT SAVE PLANET. Water&Wastewater management. Dewatering system. Sale&Service Contract. Hotline:0849254888:คุณวีระชาติ